Ресми

Жалпыға бірдей декларациялау: Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғаларға кімдер жатады?

Ресми түсіндірме

Жалпыға бірдей декларациялаудың бірінші кезеңі 2021 жылғы 1 қаңтардан басталды. Бұл кезеңде декларацияны тапсыру бойынша міндеттеме мемлекеттік қызметшілерде, оларға теңестірілген тұлғаларда, сондай-ақ аталған тұлғалардың жұбайларында туындайды. Бұл туралы облыстық кірістер департаменті хабарлады.

Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабында бекітілген «мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалар» термині ұғымының мағынасын түсіндірді.

Бұл санатқа келесі тұлғалар жатады:

– жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған тұлғалар, яғни облыс, аудан, қаладағы аудан әкімдері және т.б., сонымен қатар оның ішінде мәслихат депутаттары;

– Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшелігіне кандидаттар ретiнде тiркелген азаматтар;

– жергілікті өзін-өзі басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін қызметшілер-мәслихаттың, әкімдіктің және т.б. қызметкерлері;

– мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын тұлғалар. Оның ішінде осы санаттағы адамдарға ұйымның мүлкін басқару және оған билік ету құқығы және бұйрықтар мен өкімдер шығару, сондай-ақ қол астындағы қызметкерлеріне қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолдану құқығы берілген тұлғалар жатады. Әдетте, мұндай өкілеттіктерге ұйым басшысы, бас бухгалтер және материалдық құндылықтарды дербес басқаруға құқығы бар немесе олардың қозғалысын бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар ие;

– сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті тұлғалар. Осы санатқа квазимемлекеттік сектор субъектісінің сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын не сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі өкілеттіктер жүктелген дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын лауазымды адамдарды жатқызған жөн;

– Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері;

– азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның қызметшілері;

– қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшілері.

«Декларацияны қағаз түрінде табыс ету мерзімі 2021 жылғы 15 шілдеге дейін аяқталғанын атап өткен жөн.

Осылайша, декларацияны электронды түрде тапсырудың соңғы мерзімі 2021 жылдың 15 қыркүйегінде аяқталатынын» МКД-де атап өтті.

Ақтөбе облысы бойынша

мемлекеттік кірістер департаменті.

Басқа жаңалықтар

Back to top button